Gå til innhold

Intet nytt om den skjulte norske maktelite

juli 2, 2007

wessel-plass-statueWessels plass med Den Norske Frimurerorden,
Det Norske Selskab og Stortinget samlet på en … plass.

Andre interessante organisasjoner:
Malteserordenen i Norge og Okkupasjonsberedskap.

UPDATE: Den Norske Frimurerordens matrikkel er med bakgrunn i de nye personvernlovene (GDPR) ikke lengre offentlig tilgjengelig – Den Norske Frimurerorden.

UPDATEStortingspolitikere, dommere, statssekretærer, ordførere og rådmenn: Derfor ble vi frimurere – Filter Nyheter.

At lille Norge skal være infiltrert av en global mafia virker fjernt for folk flest. Virkeligheten er at Norge sannsynligvis er et av de største forsøksfeltene for befolkningskontroll og storskala hjernevask. Norsk historie er full av forædere, falske helter, lobotomi og korrupsjon.

Norge er helt unikt på mange måter. Man skal lete lenge etter en mer lettlurt befolkning. Så hvem er det som styrer denne synkende skute?

Etter et par søk på Google fant jeg flere navn som kan gi en viss indikasjon på hvem man burde stille for en offentlig grunnlovs-quiz. Jeg mistenker de for å ha glemt forskjellen på norske interesser og egen mesters. Navnene er hente fra diverse åpne kilder (noen mindre pålitelige enn andre). Mange er sikkert relativt intetanende og uskyldige. Jeg sliter litt med å f.eks forestille meg Per Jorset og Vidar Lønn-Arnesen fra NRK involvert i okkulte ritualer eller å planlegge verdenskupp.

Det finnes ca. 10 operasangere i losjen jeg tror man kan avskrive på Wagner. De ca. 100 Bahomet-tilbedende prestene derimot virker underlige, har de ikke fattet poenget?

«I Verdens Gang for 15. september 1892 skrev Bjørnstjerne Bjørnson: «Uten frimureriet var vår nasjonale kamp ikke blitt så langvarig og hård, og kongetogenes glans ikke nær så stor.» Bjørnson så på frimureriet som en stat i staten, «farlig og forkastelig». Det er heller ingen tilfeldighet at Fridtjof Nansen satte som krav til kong Haakon i 1905 at han ikke skulle være frimurer. I frimurerhistoriske beretninger legges det heller ikke skjul på bevegelsens politiske virksomhet.»

– Fra Norgeslexi.

Dere som liker lange lister over innflytelsesrike mennesker – si et lite hei til det oljesmurte lilleputt-illuminati i Norge:

Medlemmer av Bilderberg:

Harald Norvik (Statoil, ECON), 2006
Svein Gjedrem (Norges Bank), 2003
Egil Myklebust (Hydro, SAS)
Eivind Reiten (Hydro)
Svein Aaser (DNB), 2004
Niels Werring jr. (Wilhelm Wilhelmsen)
Westye Höegh
Jens P. Heyerdahl, d.y. (Orkla), 2001
Finn Bergesen, Jr. (NHO), 2001
Christian Hambro (Generaldirektør i Forskningsrådet)
Inger E. Prebensen (Kjøpmannsbanken)
Erik G. Braathens (Braathens)
John G. Bernander (NRK)
Tinius Nagell-Erichsen (Aftenposten)
Nils Morten Udgaard (Aftenposten), 1998
Per Egil Hegge (Aftenposten), 1999
Bjørn T. Grydeland (EU)
Geir Lundestad (Nobelkomiteen), 2005
Arild Underdal (UiO), 2004
Thorvald Stoltenberg (AP)
Jens Stoltenberg (AP)
Knut Frydenlund (AP)
Torbjørn Jagland (AP)
Gro Harlem Brundtland (AP)
Arne Olav Brundtland (NUPI)
Jan Petersen (H)
Per Ditlev-Simonsen (H)
Sven Stray (H)
Kristin Clemet (H)
Kåre Willoch (H)
Siv Jensen (Frp), 2006
Johann Olav Koss, 2006

Medlemmer av Norske Selskab (1100 medlemmer, ufarlig herreklubb?)

Nils P. Jacobsen, daglig leder
Kjell Inge Røkke, finansmann (se E24)
Kåre Valebrokk, tidl. TV2-sjef
Johan H. Andresen jr, investor
Harald Arnkværn, advokat
Hans Rasmus Astrup, adm. direktør
Peter F. Bassøe, skipsreder
Kåre Berg. professor
Ketil Bjørnstad, musiker og forfatter
Kjetil Bang Hansen, teaterregissør
Einar Chr. Nagell-Erichsen, finansmann
Hans G. Finne, arkitekt
Jan Gundersen, advokat
C.J. Hambro, advokat
Per Egil Hegge, redaktør
Gerhard Heiberg, IOC-medlem
Per Throne Holst, tidligere Freia-direktør
Ole Richard Høisæther, forlagsdirektør
Westye Høegh, skipsreder
Jørgen Jahre, skipsreder
Erling Kagge, forlegger
John Killengreen, advokat
Einar Kloster, adm.dir.
Jannik Lindbæk
Per Ditlev-Simonsen, tidligere ordfører i Oslo
Ole Lund, advokat
Erling Lorentzen, direktør
Finn Myhre, advokat
Carsten Smith, tidl. høyesterettsjustitiarius
Ole Gunnar Selvaag, direktør
Einar W. Sissener, direktør
Jan W. Sissener, direktør
Niels Torp, arkitekt
Jens Ulltveit-Moe, industrileder
Gjert Wilhelmsen, skipsreder
Arne Wilhelmsen, skipsreder
Wilhelm Wilhelmsen, skipsreder
Kåre Willoch, tidligere statsminister
Leif Terje Løddesøl, adm. dir.
Carl Otto Løvenskiold, godseier
Claus Dahl
Henrik L. Wessel
Karsten Alnæs
Gunnar Danbolt
Hans-Jacob Hansen
Carsten Hopstock
Birger Lambertz-Nilssen
Stig Nilsson
Arne Nordheim
Francis Sejersted
Halvor Torgersen
Per Ung
Jon Edward Riekeles
Peter Fr. Behncke
Olaf Raabe jr.
Knut Bachke
Carl Semb
Stein Aukner
Erik Hornæs
Henrik Andenæs
Christian Bull
Halfdan Mustad
Christopher W. Ihlen
Jørgen J. Mathiesen
Bjørn Linnestad
Stein Wessel-Aas
Gunnar Wille
Hans Rasmus Astrup
Hans Richard Elgheim
Ole Rikard Høisæther
Carl Christian Gilhuus-Moe
Biørn Biørnstad
Hans Chr. A. Melbye
Kjell Arne Bratli
Erik Thaulow
Georg Ramstad
Fredrik Motzfeldt
Jan Eilier Fleischer
Nils Kr. Raabe
Robin Waaler
Peter Meidell
Bård Snilsberg
Rolf Ottar Emblem
Henrik Ulven
Jonas W. Myhre
Finn Erik Engzelius
Aksel O. Hillestad
Thomas Martincevic
Morten Lång
Ole Kristian Bull
Per R. Mortensen
Stig Nilsson

Medlemmer av den Trilaterale Kommisjon (Trilateral Commission):
Grete Faremo (Hydro, Microsoft)
Thorvald Stoltenberg (AP)
Harald Norvik (Aker, Statoil)
Otto Grieg Tidemand (H, tidligere forsvarsminister) (f. 1921 – d. 2006)
John Sannes (NUPI, Nobelkomiteen) (f. 1913 – d. 1984)

Medlemmer av Romaklubben (The Club of Rome)
Jørgen Randers (Professor BI, flere styreverv)

Medlemmer av den ordinære Norske Frimurerlosje (ca. 18.000):

Advokater (ca. 250)

Morten Kjensli
John Christian Elden
Bjørn Bråthen Per Arne Flod
Birger Nilsen
Christian Wiig
Trond Werner Lunde
Ole Lindseth
Per Kyllingstad
Thorstein Furustøl (Stavanger)
Leif Kilde Evensen (Tønsberg)
Odd K. Einstablandi (Kristiansand)
Tor Øystein Enge (Bergen)
Ivar Drevland (Bergen)
Kjell Normann Feginn (Bergen)
Alf-Erik Jentoft (Bergen)
Thor Ask Terkelsen (Steenstrup Stordrange)

Domstolene:

Tingrettsdommer Torstein Hellesnes (Oslo)
Høyesterettsavdokat Fritjof Thomas Eeg
Høyesterettsadvokat Reidar Stiegler
Lagdommer i Gulating, Ivar Drevland
Byrettsdommerne Kåre Røkkum (Oslo)
Byrettsdommer Henrik Lunde (Stavanger)
Sorenskriver Arnfinn Agnalt (Halden)
Sorenskriver Thomas Hazeland (Horten)
Tidligere høyesterettsjustitiarius Erling Sandene

Offentlig forvaltning:

Fylkesmann Svein Alsaker (Hordaland) og
forgjenger Håkon Randal (president i Norsk Forsvarsforening)
Fylkesrådmann Sigurd Haldorsen (Troms)
Rådmann Svein M. Skaar-aas (Hamar)
Rådmann Jens Are Brevik (Hammerfest)

Politikk:

Svein Ludvigsen, Fylkesmann i Troms og tidligere fiskeriminister (H)
Kenneth Svendsen (Fr.p.)
Per Ove Width (Fr.p.)
Åge Konradsen (H)
Olaf Michael Thommesen (V)
Tore A. Liltved (H)
Arne Alsåker Spilde (H)
Fylkesordfører Roald Bergsaker i Rogaland

Forsvaret (Rundt 250 offiserer og pensjonerte offiserer)

Generalmajor Odd Frøise Tangen (Generalinspektøren for Heimevernet)
Generalmajor Åge J. Hamang (Kommandør for luftstridskreftene i Nord-Norge)
Generalløytnant Dagfinn Danielsen (Tidligere øverstkommanderende i Nord-Norge)
Oberstløytnant Thomas Larsen Bergheim (Skolesjef for Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, FSES, Lutvann)
OTO:
Per Christian Krogh (Fr.p og tidligere sekretær i forsvarsdepartementet)
Trond Kaare Westby (forsvarskommandoen)

Politi (Rundt 200 politibetjenter, politijurister og pensjonerte politifolk)

Politimester Olav E. Sønderland (Stavanger)
Politimester Per Martin Marum (Trondheim)
Politimester Einar Henriksen (Lillehammer)
Politimester Odd Jørgensen (Harstad)
Politimester Anders Nerli (Kongsvinger)
Politimester Bjørn Valvik (Florø)

Næringsliv:

Erik Jondum (tidligere adm. dir. for Trondheim Renholdsverk)
Roar Jalland (entreprenørbransjen)
Leif Jarodd (tidligere direktør i Hadeland Glassverk)
Tarald Sivertsen (Norske Fiskeoppdretteres Forening)
Paul Birger Torgnes (Fjord Seafood)
Egil Herman Sjursen (Vesta)
Svein Stavelin (Den Norske Dataforening)
John Skjelvaag (Norges Bilbransjeforbund)
Fredrik Hilding (Telenor)
Torgeir Stensrud (FinanceCredit, eksludert)
André Johan Stensrud (lillebror, nå i Cogito Rådgivning)
Trond Gunnar Kristoffersen (FinanceCredit, ekskludert)
Helge Gregusson og skotten Colin Rutherford (FinanceCredit-saken)

Akademia:

Harald Osmundsen  (Professor i biokjemi ved Universitetet i Oslo)
Anders Chr. Gogstad (Professor emeritus i sosialmedisin)
Jan Brøgger (Professor i sosialantropologi ved NTNU)
Willy Haukedal (Professor)
Henrik Bogdan (Göteborgs Universitet)

Media:
(Over 50 journalister og redaktører er medlemmer)

Knut Haavik (eks-redaktør i Se & Hør)
Terje Helsingeng (vaktsjef, VG)
Stig Lundberg (vinkjenner, VG)
Kurt-Johnny Olsen (Aftenposten)
John G. Bernander (tidligere NRK-sjef)
Magne Misje (NRK-Hordaland)
Oddvar Kristoffersen (NRK-Nordland)
Yngve Tørrestad (NRK-Vestfold)
Odd Rune Askeland (Stavanger Aftenblad)
Ragnar Thorseth (Tidligere Sunnmørsposten-journalist)
Vidar Lønn-Arnesen (NRK)
Roald Øyen (NRK)
Knut Bjørnsen (NRK)
Per Jorset (NRK)
Christian Christensen (f. 1906 – d. 67), Dagblad-journalist i 30-årene.

Kilder:
«Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008» på TV2.
«Men selskapet gjordeunntak for Røkke», E24.
”Frimurernes øverste leder i Bergen snakker ut”, BA.
«Frimurernes tempel», BA.
«De mest kjente frimurerne», Aftenposten.
”NRK-sjef inn i redaktørstyre etter frimurer-debatt”, Propaganda.
«Melder seg ut», Dagbladet.
«Finance Credit var et frimurer-reir», Dagbladet.
”Disse er frimurere”, Dagbladet (Finance Credit-saken)
«Tre nordmenn på hemmelig maktmøte», E24.
«Siv Jensen inn i hemmelig maktelite», NA24.
«Mektig hemmelig gruppe møtes i Sverige», VG.
«Maktens innerste sirkel», Dagens Næringsliv.
«Bilderbergerne, elitens hemmelige maktklubb», Alexander Gabrielsen.
«Retten bør sjekke og opplyse om frimureri», Dagsavisen.
«Spanderte paraplyer på frimurerne», Adressa.
«Sponset seg selv», Dagbladet.
«Lojalitet sterkere enn loven», Dagsavisen.
”Frimurer utnyttes sin redaktør-stilling”, Propaganda.
«Professor i frimureri”, Forskning.no
«Nobelpris pleier dårlig selskap?», Nordlys
«Lukket studentbrorskap», Universitas.
«Norsk frimurer ødela dansk frimurerorden», Stavangeravisen.
«Sure druider saksøker losje», TV2 Nettavisen
«Datatilsynet vurderer frimurer-søk på nettet», Dagens Næringsliv.

Logekjeden (Mars 2007, PDF), Den Norsk Frimurerordens «blekke».
Noen relevante frimurer-kritiske bøker og artikler.

Mange organisasjoner som dengang de ble dannet hadde de beste forsetter, har i likhet med Frimureriet degenerert og fått kriminell legning. Her siktes til den italienske mafia som i begynnelsen hadde det aktverdige mål, å beskytte familien. Den kinesiske Triaden, hadde opprinnelig et politisk mål. Etter at den ble overlatt til seg selv, er den blitt en fryktet forbryterorganisasjon. Flere tegn tyder på at Frimureriet gjennomgår en liknende utvikling, sier Erik Rudstrøm.

Fra «Frimureriet og de skjulte makteliter» (bind 2) skrevet av Erik Rudstrøm via Kongsberg og Omegn Forsvarsforening.

21 kommentarer
 1. Legg til en kommentar hvis du vet noen som burde stå på denne listen

  Liker

 2. .. eller ikke burde stå på listen.

  Liker

 3. adil brum bali permalink

  tror du glatt kan ta m kjell m. bondevik! han flexer frimurer ringen sin høyere enn gifteringen…høyesteadvokat tor axel busch er vel ikke helt borte han heller

  Liker

 4. Hei, bra artikkel :)
  håper det var i orden at jeg la den inn i bloggen min, og henviste til din blogg.
  fant her en artikkel om Bondeviks mektige brorskap

  http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/12/04/416569.html

  Liker

 5. Inspirert av brorskapet i USA holdes det lukkede bønnemøter på Stortinget.
  http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/12/05/416608.html

  Liker

 6. Takk. Bondevik’s bønne-klubb er interessant. Jeg kjenner ikke til den utover pressedekningen.

  Liker

 7. Altseènde Øye permalink

  Kanskje du ikke skulle gjengi ALT du leser.
  For din egen troverdighets skyld tenker jeg.
  Og muligens ikke ta ALT som står på trykk for Sannhet.

  «Verden» VIL bedras, vet du vel…?

  Men ellers har du da spennende ting her…

  Broderlig hilsen;)

  Liker

 8. Broder Øye,

  Jeg for min del kan ikke se at jeg gjengir noe som skulle være direkte tvilsomt her. Disse navnene dukker opp i artikler på såkalte troverdige nyhetskilder hvor det går frem hvilken tilknytning de har. Jeg sier ikke at alle disse inngår i et internasjonalt krypto-mafiost «illuminati» – jeg antyder at hvis man skal lete noe sted bør man begynne med nettverkene rundt disse makt-menneskene.

  Sannhet er noe langt større enn hvem er hvem i maktsentra…

  Ja, saueflokken ønsker å bedras. Hvem vil vite om hvor korrupt systemet er, når de selv er fanget og avhengig av det…

  Ellers takk for råd, men troverdighet er ikke noe jeg søker for en hver pris…

  Semper Fi

  Liker

 9. Hei Ole Peter Galaasen!
  Vil bare takke for en opplysende hjemmeside og informere om Norgespartiet.

  Ønsker å komme i kontakt med deg.

  Mvh
  Lars Rønbeck

  Liker

 10. Bjarne Strengstad permalink

  Ha, ha, ha..
  Noen av dere sullekopper er rett og slett rare!!!
  De maktnettverkene som faktisk eksisterer er mer synlige enn de «skumle» nettverkene dere tror dere ser. Partiorganisasjoner, styrer i bedrifter, næringssammenslutninger etc det er de reelle maktnettverkene som ligger rett opp i dagen foran alle. Makthaverne har neppe behov for å være med i noen losje for å påvirke samfunnsutviklingen. Det gjøres åpenlyst på andre måter. Voks opp!

  Likt av 1 person

 11. Bææææææ Bæææææææ! I over 100 år har makteliten klart å lure milliarder av mennesker til å tro at fri energi ikke er mulig. Hvorfor? Fordi fri energi altid vil være en trussel for verdensøkonomien. Jeg er en økonomisk terrorist og er stolt over det for hadde jeg ikke vært det så hadde jeg ikke vært våken. «the truth will set you free but first it will piss you off» Jeg har min versjon å fortelle i dette, den er ikke pen men den er sann.

  1998: Jeg begynte å studere alternativ energi.
  2000: jeg ble aktiv medlem av en non profit org innen forskning på fri energi.
  2002: begynte å forstå hvordan fri energi hentes ut fra «the vacum».
  2006: intens lesning nå gjennom mange år om Tesla med mere.
  2007: Metall dreibenk og fresebenk ble kjøpt.

  Prototype ble lagd… I første runde ingen fri energi men en merkelig effekt angående lenz effekt. Lens effekt oppførte seg ikke slik den skal, i stedet for å bremse motor ved belastning så gikk lenz effekt ned ved belastning, noe som er stikk i stid men lenz law. Alikevel ikke fri energi. 600+ timers arbeid senere og legeringer dyrere en gull… Fri energi effekt oppnådd. Effektiv watt ut pr coile ble 73.4Watt og det er 30 stk totalt, dette til tross for at forbruket på prime mover (motor) vedholdt 24.87 watt. Dette er gammelt nytt og faktisk om man går grunndig til verks i historien kan man finne oppfinnere som er drept av grunner som fri energi, en av den var Edvin Victor Gray, mest søkbar på google som Edvin Gray. Pluss mange andre, om noen virkelig er interessert i sannheten så finner du ut dette selv.

  Videre har man Nikola Tesla som i 1901 demonstrerte fri energi. JA når jeg sier i begynnelsen av dette skriv at jeg har en stygg historie å fortelle på min egen måte så mente jeg det! Og det som er så stygt er det at vår moder jord har fått lide på grunn av all forurensning som vi i utgangspunktet kunne vært foruten og alt det kun for at det fins maktsykinger der ute som har klart å brainborre hele kloden. How the fu*k did that happen? Bææææ bææææ! Det som værre er at vår moder jord er full av annet liv som lider av vår forurensning. Mange dyreraser vil dø ut av denne grunn og de ansvarlige går fri.. Om jeg kverker en katt eller en hund så får jeg fengsel… Når skal de straffes de som er ansvarlige for å kue oss til å tro at olje var eneste alternativ? Aldri… Noen some vet hvorfor? Jo fordi Bæææææ bæææææ… Mennesket er ikke intelligent for hadde de vært det så hadde ikke penger vært oppfunnet og da hadde heller ikke krig eksistert.

  Men nå er det nå så en gang under utvikklingen av mennesket det at det tar tid å lære… Så forståelsen er der og fra min side er alle tilgitt… Og nå er det vel for sent å gjøre noe da., fri energi er mulig men hva spiller det for rolle nå? Kloden er jo på vei til havari og ingen gjør noe… men hvorfor gjøres det ikke noe? Jo fordi at de som sitter ved deres radiostyringer ikke er interessert i å gjøre noe, det eneste de tenker på er å få solgt mest mulig olje og samme det om så folket på overflaten måtte bruke oksygen flasker for å overleve så vil de ikke bry seg for de har luxus under overflaten i sine «topp hemmelige» «bunkers» og der har de alt de trenger, egen mat produkjon, eget ditt og datt, de har det så bra der at det betyr ikke en shit for de om det ikke er levelig på overflaten.

  De har også drevet med «super» ulovlig forskning under fotan på oss siden slutten av 40 tallet og der nede foregår det litt av hvert, mye av det helt utenkelig for den vanlige mann i gata. Og for mange vil dette være fantasi… Det får nå så være, jeg krangler ikke med slike, waste of time. Og uansett hva man sier så har man selv med sannheten fortalt, ikke oppnådd noenting som helst. Sannheten er skum og lite pen. Its time to WAKE UP… Men desverre så nytter ikke med vekkeklokke og 1000 internet sider, mennesket må selv realisere det for seg selv og på engen hånd, da de som er skeptiske vil forbli det til prosent andelen av resten er så høy at de som er skeptiske vil skjemmes grusomt for at de ikke klarer skjønne noe lengre en nesa er lang og da vil de gi seg for flertallet.

  Fin side dette og ikke er den i veien for noen, tvert i mot den er gull verd, men jeg har sett det at de som vet vil rett og slett bare fortsette å vite og de som er av motsatt mening vil fortsette med det til de selv får en åpenbaring. Det beste beviset en kan få for seg selv er å la snartenktheten ligge på hylla, gjemt under hatten og etterforske selv før man mener noe som helst. Og for de som gidder å gi gjernet vil få seg en overraskelse så det holder, så ja kommentaren oven at folk vil nærmest ikke vite sannheten/trenger ikke vite sannheten fordi de er allikevel avhengig av systemet uansett hva er dæven døtte meg så sann at når jeg leste det og tenkte meg om litt så får det meg til å egentlig bare ha lyst å gi opp publiseringen av fri energi.

  Ikke stygg verdenshistorie? tenk etter 2 ganger! olja har ødelagt så mye for denne planeten at det er skummelt. Og hvem står bak missinformasjonen? Selvsagt de som sitter med radiostyringa, men hvem har skylden for all forurensningen og hva du en har? Det er nemlig vi som BÆÆ BÆÆ som er ansvarlig for det og ikke de som styrer oss og hvorfor sier jeg det? Nettopp fordi alle er ansvarlige for sine egne liv, men nei i dagens samfunn skylder vi det ansvaret over på de som sitter med makten og det er jo nettopp det de vil dere skal gjøre for da har de oss i sin hule hånd. Ta ansvar for egne liv og stop med å skylde det over på de som gnir seg i hendene hver gang du gjør det… Patetisk er dette blitt, det er gått for langt. Morbid, banalt og patetiskt og så dumme som vi er, nå er det for sent å snu, sorry men jeg skjemmes av å være menneske og med menneske til denne planets mennesker, at det går ann ass. skam kroken neste…

  Liker

 12. Takk for kommentar. Lykke til med ZPE-prosjektet! Jeg håper det snart kommer noe håndfast dokumentert eksperimenter og anvendelig «produkt» fra dette feltet.

  Vi trenger alle mulig alternative energikilder for å overleve den kommende energikrisen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy

  Liker

 13. Det vil være mulig å gjøre full disclosure angående dette felt når man kan gjøre slikt uten å bli skutt. Jeg for min del mener at vi enda ikke er klare for det enda, for mye materialisme enda i denne verden og dermed også er i så måte også pengesystemet (bæææ systemet) for kjært for mange. En slik disclosure ville sette verden på kanten av stupet økonomisk og jeg er ikke sikker at verden er klar for dette enda.

  Når det er sagt så har jeg en melding til alle lesere av denne spalten!;

  Jeg har klart for visning av fri energi i min lab og med rette beskyttelse kan jeg gjøre full TV og eller annet media show hvor fri energi blir en gang for alle kunngjort og vedkjent.

  Og en ting til, til alle som tviler på fri energi mulig eller ikke, gjør dere selv og oss andre en tjeneste, stopp opp den skepsisen for den gjør bare vont værre og slutt å lure på hvordan dette er mulig for det kan du kanksje ikke forstå likevel så gjør deg selv en tjeneste la vær å lure deg selv med «ikke mulig» snakket for det tar deg ikke noen vei, annet en å gjøre det enda vanskeligere for meg å gjøre en disclosure.

  Til de som virkelig vil kontakte meg angående dette så er jeg ganske sikker på at det ikke er grun til å poste min e-mail her, du finner den nok om du virkelig er interessert!

  Mvh,
  RDM

  Liker

 14. ove permalink

  Hei!
  Erna Solberg og kronprinsen har også vært på Bilderbergmøter

  Liker

 15. Ørn permalink

  Nåværende Stortingspresident, Olemic Thommassen, er frimurer, til og med «Høyt lysende Salomons betrodde bror» http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Stortingspresidenten-er-frimurer-7347877.html

  Liker

Trackbacks & Pingbacks

 1. Bevisste Borgere av Norge » Blog Archive » Norske/Svenske Bilderberger medlemmer
 2. Basse@Borregata » Blog Archive » Politiker avslører kynisk maktelite i Norge
 3. Politiker avslører kynisk maktelite i Norge | Veiviseren
 4. Nyhetsspeilet.no » Politiker avslører kynisk maktelite i Norge
 5. Khazarene erobrer Europa og USA

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: