Skip to content

Langt utenfor med «Innafor» av Bror Wyller

cover-bror-wyller

Bror Wyller (f. 1955) er ingen smågutt blant hip-hop-filosofer. Han sitter på ryggen til «styggen på ryggen» og hetser generelt ingen. 

Med karaktertrekk og egenskaper, som mange lett lar seg fascinere av, kan denne poetisk-litterære helteskikkelsen skape en hensynsløs og truende kult. En schizo-kulturell bevegelse vi alle, på sikt, må bekjempe. Kjøp opp hele opplaget av denne spektakulært undergravende boken før den skaper uopprettelig skade.

STOPP TRUSSELEN NÅ

Les mer…

Forsvaret er ute av kontroll

F-35Bhotairandcash

– Det er uheldig at opplysninger om en journalist ble lagret i fire år, uten at det forelå tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, sier Eldbjørg Løwer, leder av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene – VG.

Samtidig i Politiet:

– Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten – Aftenposten

  • Politidirektoratet har ikke identifisert hvilke offentlige og sivile objekter som skal sikres ved hjelp av sikringsstyrker.
  • Politidirektoratet har ikke klart å informere verken politidistriktene, Forsvaret eller Heimevernet om hvilke offentlige og sivile objekter de skal prioritere.
  • Forsvaret har ikke tilstrekkelige prosedyrer for å utpeke hvilke sivile nøkkelobjekter som skal sikres.
  • Sikringen av skjermeverdige objekter i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til regelverket.
  • Permanent sikring av viktige offentlige bygg er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven.

NRK (via DN)

Trusselen mot den liberale verdensorden

o-osterud

Det er likevel ikke Donald Trump som har torpedert en liberal verdensorden.

Det er ikke Marine Le Pen og Geert Wilders heller, uansett utfall av årets valg i Frankrike og Nederland. Forkjempere for internasjonalt samarbeid og en liberalisert verdensøkonomi har selv underminert systemet.

Det er økonomisk stagnasjon og massearbeidsløshet i store deler av Europa. Påtvungne innstrammingstiltak har forverret situasjonen i kriserammede land. USA har tapt millioner av arbeidsplasser til lavkostland, uten alternative jobber til samme lønn og med dyp usikkerhet langt inn i middelklassen.

fra Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved UiO, i Aftenposten. Les også den forutsigbare imøtekommelsen av Eirik Løkke i Minerva.

Autonome våpensystemer og Boston Dynamics

For a group of arms control activists that has long been concerned about autonomous weapons, the next step countries should take is clear: they should ban these weapons. That’s the goal of the Campaign to Stop Killer Robots, a coalition of non-governmental organizations that was formed in late 2012 and whose steering committee includes groups like Human Rights Watch and the International Committee for Robot Arms Control.

Les «Autonomous Weapons «Could Be Developed for Use Within Years,» Says Arms-Control Group» på IEEE Spectrum.

Se også video av potensielt autonome våpensystemer her:

Les mer…

Med høgnorsk som våpen

olav-torheim-front

Bredden i det norske landskapet av dissidenter og kontrære er i vekst, fra venstrenasjonalisten Trond Andresen til de infantile trollene i Kokohøyre. Trump, Brexit og fremveksten av ytre-høyre i Europa vil utvilsomt prege det politiske landskapet i årene som kommer.

En av stemmene som skiller seg ut her til lands er Olav Torheim. Med en doktorgrad i fysikk kan han ikke uten videre avskrives som en med begrensede kognitive evner. Jeg tok en prat med høgnorsk-forkjemperen for å forstå hans ståsted.

– Eg voks upp på Landås i Bergen og vart tvospråkleg: Nordfjordmål heime og bergensmål ute på gata. Jamvel som liten hadde eg ei fyrestelling um at det var nordfjordmålet som var det ekte, autentiske og reine. Det var det som var meg – medan det bergenske var noko eg måtte ta på meg som ei maske når eg var ute millom andre born, skriver han per epost. Les mer…