Skip to content

12 vekststrategier for en postkarbon verden

whenitburnsFoto: Deepwater Horizon.

Tradisjonell næringsutvikling i Norge er basert på naturgitte innsatsfaktorer fra landet og havet. Landbruk, skogsbruk, gruvedrift, jakt og fiske la grunnlaget for de første bosetningen i landet. Med den industrielle revolusjon fikk vi industriell produksjon, vannkraft og senere foredling og eksport av tømmer og fisk. I møtet med et nytt økonomisk paradigme trenger vi en strategi for en postkarbon verden.

Les mer…

Tips for effektiv innholdsmarkedsføring og blogging

content-creation-processIllustrasjon: Umairqureshi.com

Ta gjerne kontakt med undertegnede for en samtale om tekstarbeid.

Innholdsmarkedsføring har en lang og spennende historie. Det er først i møte med nye digitale tjenester, blogger og sosiale medier at innholdsmarkedsføring gir optimal effekt. Jeg har sett på hvordan du kan gjøre innholdsmarkedsføring bedre og mer treffsikker.

Innholdsmarkedsføring handler om å gi kunder merverdi i form av nyttig informasjon eller underholdene lesestoff relatert til dine produkter og tjenester. Den gjennomsnittlige medieforbruker er oversvømt av selgende tekster og skrikende annonser i alle mediekanaler. Støynivået som reklame fører til har ledet til en «reklametretthet» blant lesere. I flommen av annonser blir det derfor stadig vanskeligere å få oppmerksomhet.

Det er nettopp denne problemstillingen som gir innholdsmarkedsføring og blogging store fordeler. Utfordringen vi står ovenfor krever nye strategier og ideer som begeistrer, involverer og selger til et stadig mer kravstort publikum. Innholdsmarkedsføring og blogging gir muligheter for en mer engasjerende og verdiøkende markedsføring som gir både publikum og din bedrift fordeler.

Les 6 tips for effektiv innholdsmarkedsføring og 5 tips for produksjon av gode blogginnlegg.
Les mer…

Neo-eugenikken kommer til Norge

francis-galtonFrancis Galton (1822 – 1911)

Ole Martin Moen, filosof ved UiO, greier virkelig å helle et lenge etterlengtet eliksir på den etiske debatten om betydningen av overmennesket.

I artikkelen «Bright New World» legger Moen et etisk grunnlag for en frivillig reproduksjonell strategi som, på sikt, vil avle frem en generasjon av befolkningen med høyere intelligens.

Mange vil assosiere slike megaprosjekter med nasjonalsosialistiske gasskamre. Moen velger heller å definere rammene for slagmarken slik:

One immediate objection to this suggestion is that it is a form of eugenics. In a technical sense of the term, this is true, eugenics being the “applied science or the bio-social movement which advocates the use of practices aimed at improving the genetic composition of a population.” 11 In this technical sense, however, it is not clear that all forms of eugenics can be ruled out from the outset. Eugenics certainly has a bad reputation, largely due to the Nazis’ eugenics programs, but it is doubtful if the Nazis’ programs were wrong simply by virtue of being eugenics programs. Rather, it seems that they were wrong by virtue of their particular aims (such as the promotion of a specific race) and the means by which the aims were pursued (extermination, forced sterilization, etc.). We do not need eugenics as such to be wrong in order to be able to condemn the Nazis, and the badness of their eugenics programs—though it might give us reason to proceed with caution—does not give us sufficient reason to reject out of hand all possible eugenics programs, including voluntary ones.

Se også innslaget med Moen på NRK Dagsnytt Atten om blant annet hodetransplantasjoner og cryonics («medisinsk» nedfrysning av mennesker).

Les:
Bright New World
Ole Martin Moen
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics
Cambridge Univ Press 25 (2) 2016: 282-287

Folkets røst av Bror Wyller

bror1Bror Wyller

«Poesien leder til samme punkt som alle former for erotisme, til uadskilleligheten, sammenblandingen av isolerte objekter. Poesien fører oss til evigheten, til døden, og gjennom døden til kontinuiteten: poesien er evigheten. Eit hav i seng med sol ved sida.» – Georges Bataille

Denne bloggen har alltid vært åpen for ulike kunstneriske uttrykk. Ytre manifestasjoner av ens indre fortolkning av det ytre er for meg kjernen av dette. Lyd, tekst, tegninger og værende samlet i den blotte tilstedeværelse – slik er essensen av Bror Wyller. En sokratisk surrealistisk dialog uten ende. I denne lille remixen av en av hans fantastiske tekster publisert på Sagnomsust og Torgata Blad, kan vi lese:

Hva og hvem er folket? Hvem er gatefolket, folket i gata, på puber, i butikker, og «fem på gata» som går sammen i virvelvind forbi Seven Eleven? På dagen og på natta!

Svaret er at folket har talt sammen på pub og folkeviljen er det folk sier til deg når du får dem i tale.

Folk sier mye rart, sier folk – men det er jo et poeng hvem de sier det til. Til deg, til naboen, til sidemannen på trikken, til Torggata Blad, til gallup på telefonen. Telefonen kan ringe og de får andre tanker. Stemningen utover kvelden på kafé er mer stemningsbeskrivende og folk kan tale over seg. Folk er offisielle og det motsatte når de sier ting i fortrolighet.

Les mer…

Postdemokratiet: den kodebaserte sanntidsstat

code-deal-btc-consensus

Velfungerende politiske systemer har ofte en grunnlov som «protokoll» for dets styresett. Dessverre er denne protokollen utsatt for eksterne korrumperende krefter. Økonomiske, militære, og geostrategiske interesser, samt andre statlige aktører gjør den demokratiske «protokollen» irrelevant i dagens realpolitiske situasjon. Et kodebasert politisk styresett kan være vår siste mulighet for å unngå den sikre undergang.

Globaliseringens skyggeside, dysfunksjonelle demokratier med voksende statsgjeld, grønnvasket overproduksjon av olje, og evigvarende kriger skaper grobunn for helt andre måter å tilnærme seg politiske teori. Til tross for demokratiets endelikt er «protokollene» til fascismen, kommunismen, eller andre totalitære systemer fortsatt mindre attraktive enn det grunnlovsbaserte demokratiet.

Som et alternativ til hva som oppleves som en politisk blindvei kan nerdene sitte på nøkkelen til nødutgangen.

Politiske vakuum føder alternativer

I dagens politiske landskap hoper systemfeilene seg opp like fort som de glemmes. I kjølevannet av det mange anser for demokratiets oppløsning oppstår det globale kaoset og den internasjonale lovløsheten. Konsekvensene kan vi beskue i Syria, Irak, Afghanistan, Yemen, Somalia, Mexico, og en rekke andre krigsherjede steder og stater.

Det etablerte politiske system er fanget i sin egen kortsiktige tidspreferanse. Politiske sjarmoffensiver greier ikke å dekke over et politiske system gjennomsyret av kortsiktige grådighet. Det politiske systemet og dets tilhørende «protokoll» viser seg å være handlingslammet i møte med virkeligheten.

Styresett som dataprogram

Åpen kildekode, fildeling (P2P), Bitcoins (BTC), krypterte nettverk som TOR, og andre nettverksbaserte verktøy er basert på programvare tilpasset spesifikke funksjoner. De følger selvbevarende algoritmiske lover som skaper en fleksibel forutsigbarhet. Egenskaper som fundamentalt for velfungerende systemer. Nå mener flere politiske bevegelser at denne tankegangen kan overføres til det politiske systemet og legge grunnlaget for en ny form for politisk «protokoll».

Et iterativt selvbevarende styresett

I korte trekk kan ideen oppsummeres som et politiske system basert på åpen kildekode med selvbevarende og iterativt utviklede regelsett. Et slikt system vil være transparent og obligatorisk for enhver politisk beslutning. Endringer skjer gjennom prøving og feiling, oppdatering av «protokollen» skjer basert på erfaringer fra den virkelig verden.

Slipp nerdene løs

La oss ta det politiske systemet et skritt videre og basere politiske beslutninger på et forutsigbart system for optimalisering av samfunnets overlevelsesevne. La oss lytte til nerdene og deres ekspertise innen programmering. Den eksisterende demokratiske «protokoll» har spilt fallitt – slipp nerdene løs før totalitære krefter skrur av demokratiet.

Referanser:
Open source governance
Open Source Party
Block chain governance
P2P governance

PS. Dette er en utvidet utgave av «Den kodebaserte stat» publisert i Torggata Blad.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 858 andre følgere