Skip to content

Svermene autonome sikkerhetsroboter kommer

Reklamer

Et massivt jordskjelv er det verste som kan ramme Oslo

Fra Oslo kommune: Et massivt jordskjelv er det verste som kan ramme byen på NRK.no:

Men svært langvarig strømbrudd og sammenbrudd i all datakommunikasjon er de katastrofescenarioene der Oslo kommune er mest sårbar. Det går fram av Beredskapsetatens analyse av 17 spesifikke kriser, katastrofer og ulykker. «Kommunalt risikobilde 2017» er Oslo kommunes helhetlige og lovpålagte Risiko- og sårbarhetsanalyse, der følgende er kartlagt:

 • Store ulykker: Brann i Operatunnelen, skipskollisjon i indre Oslofjord, brann og eksplosjoner på Sydhavna, skogbrann i Nordmarka.
 • Naturhendelser: Stormflo i indre Oslofjord, urban flom, kvikkleireskred Alfaset, jordskjelv i Oslofjorden, 100-års solstorm.
 • Kritisk infrastruktur: Bortfall av vannforsyning, strømrasjonering Oslo.
 • Helse: Større pandemiutbrudd, smitteutbrudd skip, atomulykke utlandet.
 • Tilsiktede handlinger: Terror i Oslo, cyberangrep elektronisk kommunikasjon (ekom), voldelige opptøyer.

skjelvet-fantefilm

Slik beskytter staten kriminelle

I siste nummer av den tradisjonsrike anarkistblekka, Gateavisa, kan vi lese om ulike observasjoner i arbeid med innsynskrav mot offentlige virksomheter. Her er myndighetenes favorittstrategier for å unndra seg innsyn:

 1. Invitasjon til et «hyggelig» møte. Du vet tampen brenner når du blir invitert på kaffe for å snakke bort innsynskravet.
 2. Du innvilges innsyn, men dokumentene du mottar er umulig å lese. En ellers flittig byråkrat har plutselig gjort feil under kopieringen, slik at dokumentene du mottar ser ut som barnetegninger.
 3. De ber om postadressen din. Innsynskravet er sendt anonymt, så det er selvsagt ikke for å vite hvem du er. Absolutt ikke. Dokumentene inneholder personnummer, og kan derfor ikke sendes på en annen måte.
 4. Ingen sak er opprettet. Dette er klassisk «nytale» og skal liksom implisere at det ikke finnes opplysninger om emnet du ber om innsyn i.
 5. Dokumentene er slettet. Du forstår vel at det er liten plass på harddisken?
 6. Dokumentene er private. Hva for eksempel medlemmene i Norsk Narkotikapoliti-forening gjør i kraft av sin e-postadresse i politiet, skal du visst bare drite i.
 7. Vi er uenige. Ding, ding, ding! Sivilombudsmannen – det øverste klageorganet for innsynskrav – kan nå entre ringen.
 8. Det kan ta lang tid. Byråkratene håper at tiden skal lege alle sår.
 9. Sender deg en brosjyre. I stedet for dokumentene du har bedt om, får du bare tilsendt en intetsigende brosjyre (om innsynsrett? red.anm).
 10. Ignorer deg. Enkelt og greit.

Les mer…

10 farlige sider på ytre høyre

coverIll. The Atlantic

Etter å ha lest «Det Amerikanske hatet» i VG, «The Making of an American Nazi» i The Atlantic og «Birth of a White Supremacist» i The New Yorker, forsto jeg at det var på tide med en all-time high på ytre høyre:

 1. https://dailystormer.red/ – Nazistene
 2. https://www.amren.com/ – Etnonasjonalistene
 3. https://jacobitemag.com/ – Neomonarkistene
 4. http://quillette.com/ – Akademikerne
 5. https://www.counter-currents.com/ – Historikerne
 6. https://altright.com/author/radix/ – Satanistene
 7. http://www.xenosystems.net/ – Metapolitkerne
 8. http://weev.net/ – Trollene
 9. https://pew.tube/ – Streamerne
 10. http://www.theabsolute.net/ – Misogynistene

Les mer…

Kraftwerk