Skip to content

MorpHex MKllI by Kåre Halvorsen

Se Halvorsen omtalt av meg på VG Partnerstudio.

Advertisements

Elon Musk tenker på fremtiden uten å bli trist

I’m just trying to think about the future and not be sad.

The Interplanetary Transport System (ITS), formerly known as the Mars Colonial Transporter (MCT), is SpaceX’s privately funded development project to design and build a system of spaceflight technology and remote human settlements on Mars—including reusable launch vehicles and spacecraft; Earth infrastructure for rapid launch and relaunch; low Earth orbit, zero-gravity propellant transfer technology; and extraterrestrial technology to enable human colonization of Mars. The technology is also envisioned to eventually support exploration missions to other locations in the Solar System including the moons of Jupiter and Saturn. Source: Wikipedia.

Langt utenfor med «Innafor» av Bror Wyller

cover-bror-wyller

Bror Wyller (f. 1955) er ingen smågutt blant hip-hop-filosofer. Han sitter på skulderen til «styggen på ryggen» og hetser generelt ingen i dag. 

TERNINGSKAST

Bror Wyller hever seg langt over terningkasten

Med karaktertrekk og egenskaper, som mange lett lar seg fascinere av, kan denne poetisk-litterære helteskikkelsen skape en hensynsløs og truende kult. En schizo-kulturell bevegelse vi alle, på sikt, må bekjempe.

Kjøp opp hele opplaget av denne spektakulært undergravende boken før den skaper uopprettelig skade.

KJØP OPP BOMBA NÅ

Les mer…

Forsvaret er ute av kontroll

F-35Bhotairandcash

– Det er uheldig at opplysninger om en journalist ble lagret i fire år, uten at det forelå tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, sier Eldbjørg Løwer, leder av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene – VG.

Samtidig i Politiet:

– Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten – Aftenposten

  • Politidirektoratet har ikke identifisert hvilke offentlige og sivile objekter som skal sikres ved hjelp av sikringsstyrker.
  • Politidirektoratet har ikke klart å informere verken politidistriktene, Forsvaret eller Heimevernet om hvilke offentlige og sivile objekter de skal prioritere.
  • Forsvaret har ikke tilstrekkelige prosedyrer for å utpeke hvilke sivile nøkkelobjekter som skal sikres.
  • Sikringen av skjermeverdige objekter i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til regelverket.
  • Permanent sikring av viktige offentlige bygg er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven.

NRK (via DN)

Trusselen mot den liberale verdensorden

o-osterud

Det er likevel ikke Donald Trump som har torpedert en liberal verdensorden.

Det er ikke Marine Le Pen og Geert Wilders heller, uansett utfall av årets valg i Frankrike og Nederland. Forkjempere for internasjonalt samarbeid og en liberalisert verdensøkonomi har selv underminert systemet.

Det er økonomisk stagnasjon og massearbeidsløshet i store deler av Europa. Påtvungne innstrammingstiltak har forverret situasjonen i kriserammede land. USA har tapt millioner av arbeidsplasser til lavkostland, uten alternative jobber til samme lønn og med dyp usikkerhet langt inn i middelklassen.

fra Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved UiO, i Aftenposten. Les også den forutsigbare imøtekommelsen av Eirik Løkke i Minerva.