Skip to content

Bokomtale: Kampflyene som bomber forsvarsevnen av John Berg

april 5, 2012

Det er en sjeldenhet at politiske beslutninger har en tidshorisont mot år 2050. Dette er tilfelle ved anskaffelsen av nytt kampfly, men hvilke strategiske analyser ligger til grunn for et slikt valg?

I debattboken ”Kampflyene som bomber forsvarsevnen” ser forsvarsanalytiker John Berg nærmere på de geopolitiske, industristrategiske og økonomiske konsekvensene et slikt valg vil ha på norsk forsvarsevne.

Norges forsvar gjennomgår en omfattende fornyelse og omstrukturering. Et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar er erstattet med et nettverksbasert innsatsforvar på en internasjonal arena. Man trenger ikke å være forsvarsanalytiker for å forstå at mye har endret seg fra den kalde krigen til dagens asymmetriske femtegenerasjons økonomiske og digitale krigføring. Få er uenige i at forsvaret må fornyes – men hvilke militære kapasiteter kreves for å møte fremtidens uoversiktelige utfordringene?

John Bergs anliggende er kort oppsummert at Norge er en småstat og må tenke militært som en småstat. F-35 er utvilsomt et meget avansert kampfly, dessverre et kampfly som er bygd etter spesifikasjoner for amerikansk stormaktspolitikk og med kostnader deretter.

SCENARIER FOR FORSVARETS FREMTID

Tidlig i boken viser Berg til to scenarier som vil være gjennomgående i analysen. Begge scenariene kan sies å være av typen ”worst case”, men allikevel høyst realistiske og skremmende. Scenariene omhandler militære og sikkerhetspolitiske utfordringer rundt beskyttelse, overvåkning og håndhevelse av norsk suverenitet i nordområdene. Disse to scenariene utgjør bokens mest fremtredene eksempler på hvilke utfordringer Norge står ovenfor i fremtiden.

Det ene scenariet er utarbeidet av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og er publisert i Militærfaglig utredning 2007 (MFU07). Scenariet beskriver et overraskende og voldsomt, men kortvarig og områdeavgrenset, angrep for å fremtvinge norsk ettergivenhet over ressurser i nord-områdene. UPDATE: Jeg har endelig fått tak i MFU07 men finner dessverre ikke noe om dette scenariet. Scenariet skal finnes i boken «Fornyelse eller forvitring: Forsvaret mot 2020» av Sverre Diesen som nå jobber for Saab Group.

I bokens eget scenario; ”Blodig hav” beskrives en utvikling hvor russiske myndigheter og næringsliv i varierende grad er stand til å håndtere et økende press fra organiserte kriminelle. Berg frykter et Klondyke i nord hvor russiske myndigheter og næringsliv blir tvunget til å gi innpass for organisert kriminalitet. En slik utvikling kan friste tilsynelatende seriøse aktører til å bruke kriminelle elementer som provokatører og føre til en ”war by proxy”. Til tross for avtalen mellom Norge og Russland om delingslinjen i Barentshavet er det mange ”skjær i sjøen” for en fredelig utvinning av de enrome rikdommene som ligger i dette området.

F-35 – ET STORMAKTSFLY I KRIG MOT RUSSISK MAFIA

Nordområdene er ikke bare enormt ressursrike på fisk, olje og gass. Muligheten for et isfritt Beringstred åpner nye sjøveier for narkosmugling, menneskesmugling, miljøkriminalitet og piratvirksomhet. Boken presenterer detaljerte scenarier som kan gi den mest hardbarkede militærstrateg søvnproblemer. Berg mener at en anskaffelse av et bakkeangrepsfly av typen F-35 vil påføre det norske forsvaret kostander som vil svekke vår evne til å møte disse utfordringene.

Den totale prislappen på en anskaffelse av F-35 ligger nå på 71 milliarder kroner og de totale levetidskostnadene er beregnet til 230 millarder kroner over en periode på 35 år. Slike enorme kostander vil naturligvis måtte gå på bekostning av andre forsvarsgrener. Håndhevelse av norsk suverenitet i nord-områdene krever en sterk kystvakt, gode overvåkningsfly, helikoptre, droner og kostbare ubåter. Våpensystemer vi ikke har råd til ved siden av F-35, mener John Berg.

Så hvordan vil norges forsvar kunne møte slike scenarier på mest mulig effektiv måte? F-35 er et bakkeangrepsfly skapt for å inngå i et større ekspedisjonskorps bestående av bla. støtteflyet EA18G Grawler for elektronisk krigføring og F-22. En slik armada har bare en supermakt som USA økonomiske ressurser til å holde operativ. I tillegg er F-35 avhengig av et omfattende støtteapparat og en lite fleksibel og kostbar basestruktur. Berg har et meget godt poeng i at F-35 vil medføre kostnader som vil føre til mindre valgfrihet og utvalg av andre kapasiteter.

DET POLITISKE SPILLET

Donald Rumsfeld får klem av tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Boken tar også for seg det politiske spillet og hvordan forvarsdepartementet styrer informasjonen som tilkommer stortinget og forsvarskomiteen. Dokumenter tilgjengelig via Wikileaks viser klart hvordan stortinget har vært naive nikkedukker til et storpolitisk spill bak deres rygg. Til sammenligning viser Berg til hvordan anskaffelsen av kampfly i India stilte helt andre krav til Lockheed Martin, produsenten av flyene. Også Tyrkia har forhandlet på en mer aggressiv måte, blant annet for å få tilgang på kildekoden til datasystemene i flyet.

I tillegg til å være svært ettergivende for press fra USA brukte forsvarsdepartementet Econ Pöyry til kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen. Econ er har sterke bånd til Arbeiderpartiet og er tidligere blitt brukt for å fremskaffe analyser som underbygger Arbeiderpartiets politiske utspill. Berg mener et bedre alternativ for en slik kvalitetssikring hadde vært å bruke Rand Corp., som er internasjonalt anerkjent for sin kompetanse innen forsvarsspørsmål.

I den senere tid har land som Japan, Italia, Canada og Storbrittannia (se oversikt over alle landene som har revurdert sin anskaffelse) stilt seg svært kritiske til anskaffelsen av F-35. De enorme kostandsoverskridelsene og stadige forsinkelser har i disse landene ført til en politiske og offentlig debatt. I Norge er det foreløpig bare denne boken som gir et innblikk i denne debatten.

”Kampflyene som bomber forsvarsevnen” gir et fascinerende innblikk i norsk og internasjonal forsvarspolitikk, geopolitikk, militærhistorie og hvordan moderne teknologi ikke alltid er løsningen på potensielle trusler. Berg ønsker en gransking av hele anskaffelsesprosessen og denne boken gir en rekke gode argumentene for det. Beklageligvis er befolkningen i denne, som i så mange andre saker, totalt likegyldige.

INTERVJU MED JOHN BERG.

I et «worst-case» scenario – hvor en fremmed makt angriper Norge – hvilke forsvarskapasiteter vil være effektive?

Ved et «worst case» angrep må vi etter mitt skjønn først og fremst ha moderne, nettverkbaserte kapasiteter; men kapasitetene må også være balanserte ut fra et nøye gjennomtenkt forsvarskonsept med norsk profil. Med «norsk profil» mener jeg at vi må økonomisere maksimalt og gjennomtenkt. Eksempelvis mener jeg det var et feilgrep å satse på fem fregatter fordi vi aldri vil kunne konkurrere med russerne i overflate tonnasje ute på det åpne hav, mens vi vil ha nytte av hver eneste krone vi legger i best mulige dieselelektriske ubåter. Ingen kapasitet må koste så mye at den ødelegger balansen (ref. F-35 vs. Gripen). Det balanserte forsvaret må også ha nødvendig seighet slik at vi ikke risikererer å bli slått ut i en overraskende første runde, før NATO og USA rekker å reagere effektivt. Da vil angriperen kunne flagge at alle kamphandlinger (som nordmennene provoserte frem!) er avsluttet, og ansvaret for eventuell gjenopptakelse av kampene – med de alvorligste konsekvenser – ligger nå hos NATO og USA. Seigheten gjelder selvsagt ikke bare kampfly basestrukturen, ref. boken, men også eksempelvis våre cyberkapasiteter. Og alt dette skal vi ha penger til!

I Canada, Japan, Italia og UK er den politiske opposisjonen kritiske til valget av F-35. Hvorfor er ikke dette tilfelle i Norge?

Når det gjelder den aktive politiske opposisjonen i andre land (tilføy bl.a. Nederland):    Spør du meg så spør jeg deg. Fusket med tredoblingen av totalkostnadene for Gripen burde selvsagt momentant ha medført rabalder. Som du kanskje har sett, i Canada ser det nå ut til å bryte løs for alvor – for adskillig mindre fusk enn her i Norge.

KJØP BOKEN HER

ISBN: 9788243006775
Utgivelsesår: 2012
Sideantall: 220
Kjøp boken fra Spartacus Forlag.

Referanser:

Melting Arctic may redraw global geopolitical map, Reuters.
The F-35’s Cyber Death Spiral?, ACUS.
” Århundrets flybløff” Arne Strand, Dagsavisen.
”Ingen flybløff” Svar fra forsvarsdepartementet, Regjeringen.
Wikileaks: USA la politisk press på Norge, Aftenposten.
Cablegate Norway / F-35, Cablegate/Wikileaks.
Italia reduserer antall F-35, E24.
Forsvaret anbefaler å droppe F-35 i Storbrittannia, Telegraph.

Reklamer
One Comment
 1. Ove Andre Johansen permalink

  En bra artikkel!
  Norge burde ikke kjøpe disse jagerflyene!
  Det er tydelig at Arbeiderpartiet og Høyre lytter til sine venner i Bilderberg-gruppen.
  Kjøpet av jagerfly gagner The Establshment.
  mvh. Ove Andre Johansen

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: