Gå til innhold

Trygve Bauge: Maria Amelie, papirløse og frihavner

januar 24, 2011
Til Terje Sjeggestad,

Mitt navn er Trygve Bauge, vi satt ved samme bord under en galla i Håkonshallen under Grunnlovskonferansen høsten 2005. Vi begynte da en diskusjom om innvandringspolitikk som jeg nå innser at det er verdifult for oss begge å ta opp igjen.

Jeg har i mange år engasjert meg i planleggingen av hvordan nye frihavner etter mønster av Hong Kong, kan bli bygget langs kysten og ellers i verden. Hver frihavn i størrelsesorden 10 ganger 10 km, med kapasitet et par millioner innbyggere.

Tanken er at det bør være minst ett sted i verden, og gjerne flere, hvor alle papirløse er velkommen, og ingen blir fengslet, satt i konsentrasjonsleir eller utvist for å være papirløse.

Jeg har engasjert meg i Maria Amelie saken, og akter å føre kampen frem til at minst en slik frihavn er bygget. Hva jeg prøver å si er at det bare er et tidsspørsmål før vi får etablert nye frihavner med egne grunnlover hvor reisefrihet er ansett som en universell menneskerett godt forankret i grunnloven, og hvor det er straffbart å utvise noen.

Jeg har nettopp som et innledende skritt sendt ut et brev til 300 norske politikere med forslag til hvordan Marias sak kan løses i all minnelighet, og på en gavnlig måte som tjener alle parter og som ikke koster den norske stat eller skattebetalerne et øre. (Se nedenfor.)

I mellomtiden, synes jeg at du burde gi Marias sak en ny behandling i UNE i lys av alle de nye opplysninger og argumenter som er fremkommet den senere tid. Vi burde la høydepunktet i Nansenåret, være et generalt amnesti til alle papirløse som var her den 1/1 2011, og som ikke har blitt funnet skyldig i vold, tyveri eller narkotikarelaterte anklager.

Uansett, så vil jeg a du skal vite at Maria vil bli invitert tilbake, og gitt erstatning for en eventuell utvisning. Og da synes det for dumt å utvise henne i mellomtiden. La oss isteden samle oss om å utvikle slike fri-havner som nevnt ovenfor. Og ja, jeg synes du heller burde møte meg til debatt og politisk kamp, enn å fortsette å begå overgrep mot kvinner og barn.

I siste instans er denne konflikten et spørsmål om hva som skal være straffbart, Marias, eller din oppførsel,- og det vil det ta oss noen år å avgjøre.

Vennlig hilsen
Trygve Bauge
22 14 80 78

Til Maria Amelie, du vil bli invitert tilbake til Norge så snart vi får overtalt eller kastet nok av våre nåværende politikere.

Innledning.

Kjell Hallbing skrev Morgan Kane serien under psevdonymet Louis Masterson, og Charlie Spencer har jo holdt oss for narr i alle år ved å bruke den falske identiteten Charlie Chaplin. Han ble forøvrig utvist fra USA og endte sine dager i Sveits. Så kanskje Sveits vil se igjennom fingrene med at Maria og halve Hollywood bruker kunstnernavn?? I frie samfunn kan man kalle seg hva man vil, det er kun i totalitære samfunn at staten vil bestemme navnebruken. I konsentrasjonsleirer for utlendinger har man forøvrig rasjonalisert bort navn og refererer som oftest til hver av ofrene med kun et nummer. Selv foretrekker jeg kunstnernavnene, det lyder liksom litt mer menneskelig med Charlie Chaplin og Maria Amelie, enn med Konsentrasjonsleirfange #___

Hvorfor kalle Maria Amelie for døpenavnet Madina Salamova når vi ikke kaller Charlie Chaplin for hans døpenavn Charlie Spencer? Madina Salamova har like stor rett til å kalle seg Maria Amelie, som Charlie Spencer hadde til å kalle seg Charlie Chaplin.

Her er noen forslag til hvordan du kan komme ut av uføret du er i:

Forslag 1. Gift deg umiddelbart i morgen den dag, med din venn Eivind Trædal. Halve Norge er jo missunnelig på deg fordi du har en venn som til de grader stiller opp for deg, hvis ikke du vil ha ham så er det tusenvis av andre damer som nå står i kø :-)

Forslag 2. Søk Kongen om benådning. Kongen er annen generasjons innvandrer, hans far ble født i utlandet før hans besteforeldre (en danske og en britte) ble valgt til konge og dronning i Norge. Kongen i statsråd kan benåde hvem han vil, eller rettere sagt hvem statsministeren vil benåde. Spørmålet om benådning bør derfor umiddelbart rettes ikke bare til kongen og Stoltenberg, men også til Erna Solberg og Siv Jensen: Vil du Erna/Siv benåde og invitere tilbake Maria om du kommer til makten etter neste stortingsvalg?

Jeg har satt opp en Facebook gruppe kalt «Kong Harald, vi ber deg benåde Maria Amelie & gi henne statsborgerskap.» Skriv under her.

Forslag 3. Ank saken inn for lagmannsretten, høyesterett og Menneskerettighets domstolen i Strassbourg, og be om oppsettende virkning dvs. stopp i utsendelsen intil anken er hørt.

Forslag 4. Hvis Kineserne kjenner sin besøkelsestid, gjør de et public relations kupp ved å tilby deg asyl i Kina, og kanskje også en pris for å være en menneskerettsaktivist og opposisjonell som lider under den Norske politi staten. (Kanskje de kan kalle prisen Nansen prisen, for virkelig å hovere over Norske myndigheters dobbelt moral og kle Stoltenberg regjeringen naken foran verdens pressen.)

Å bli overfalt av 8 statsansatte bøller midt på natten, kledd naken og plassert i interneringsleir nær hovedflyplassen vår, høres mer ut som noe fra den Norske politistat anno 1940-45, noe kineserne sikkert vil like å utdype. (Jeg stakk innom den kinesiske ambasaden på Vindern i Oslo, med forslaget ovenfor, så får vi se om de velger å benytte seg av muligheten til å si takk for sist til våre ofte altfor selvgode myndigheter.)

Headlines I would hate to see:
«Norwegian dissident seeks refugee in Chinese embassy. Barely escapes the Norwegian state police. Chinese outcry over lack of respect for human rights in Norway! Norwegian primeminister tells the Chinese to not aid or abet Norwegian law breaker, while refusing to answer questions over whether or not he has stopped his assaults on undocumented women and children.»

Forslag 5. Hva vi trenger er et par grunnlovstillegg som kan kutte klørne på myndighetene, slik at det ikke lenger spiller like stor rolle hvem som sitter i regjeringskontorene. Hva vi trenger er å bruke grunnloven til å begrense myndighetenes makt til a gjøre skade. Maria er ikke alene om å lide under at norske myndigheter oppfører seg som en politistat overfor utlendinger. Den langsiktige løsningen er å gjøre det straffbart å utvise noen fra landet.

Forslag 5b. Forslag til grunnlovsendring: «Med 21 års ubetinget fengsel & 10 års forvaring straffes den som har bidratt til å utvise noen fra landet. Utvisning anses som et så grovt brudd på de universelle menneskerettighetene, at loven gies tilbakevirkende kraft.»

Med de millioner av papirløse som finnes rundt omkring i verden idag, er det slike proporsjoner over uretten at det er på sin plass å true med å bruke post de facto lover mot politikere og byråkrater om disse ikke snart blir mer rettskafne. Rent filosofisk er det mye som kan sies for at reisefrihet er en universell menneskerett og at de som prøver å stenge grensene er best å anse som de kriminelle i saken.

Forslag 6. La oss føre liste over ugjerningsmennene, deres navn, utseende, arbeids & bosteds adresser, telefon nummer etc. til de alle er blitt straffet. La oss finne og poste til internett alt vi vet om de 8 bøllene som overfalt deg, de dommere og andre myndighetspersoner som har fattet vedtak mot deg, og de som arbeider for eller betjener interneringsleiren du sitter i.

Forslag 7. La oss alle prøve å verve minst en person til å melde seg ut av arbeiderpartiet! Vi kjenner vel alle noen som er medlem i arbeiderpartiet eller dets ungdoms fylking. Hvis noen av dere er i et forhold til et medlem av arbeiderpartiet, så går det jo også an å nekte partneren sex inntil partiet har snudd i saken :-)

Forslag 8. La oss overtale en TV stasjon til å lage en årlig TV serie: «Jakten på kjærligheten for papirløse innvandrere. La oss lage en offentlig database over nordmenn villige til å fri til papirløse innvandrere. La oss skaffe hver papirløs innvandrer mange beilere og minst en ektemake. Og på den måten stoppe ethvert forsøk fra myndighetenes side på å utvise noen.

Forslag 9. Hvis Eivind Trædal ikke umiddelbart vil fri til deg, eller du ikke umiddelbart ønsker å gifte deg med ham, så vil jeg oppfordre alle norske menn (mellom 25 og 35 år gamle) til å fri til Maria Amelie. Kanskje noen kan sette opp en facebook gruppe kun for posting av frierier :-) Får du et par hundre friere så finner du kanskje en du liker. Du kan jo fri til noen selv også. En annen norsk russer ved navn Alexander Rybak er vel ikke giftet bort ennå? :-) Hvis du får nok beilere å velge blant så kan du jo velge og vrake, og har ihvertfall en større sjanse til å finne en du liker, kanskje varig kjærlighet også. Å kalle det proforma blir helt galt om du finner en du liker. (Hvis noen kunne spleise Maria og Rybak så ville det jo raskt bli kongelige proporsjoner over et bryllup :-)

Forslag 10. Siden maktmisbruk synes å være det eneste myndighetene forstår, så bør vi nok også organisere en natteravn ordning som kan passe på damer som Maria. Jeg tviler på at hun ville ha blitt pågrepet hvis hun til enhver tid hadde blitt fotfulgt av 4 røslige, kamptrente og rettskafne Norskættede livvakter villige til å slåss for vår alles rett til å reise fritt uten å bli stoppet av bøller ved landegrensene.

Forslag 11. Det er Nansen år i år, kanskje noen burde hviske myndighetene et ord i øret om at det er på tide å utstede Nansen pass igjen, eller i det minste et amnesti for udokumenterte innvandrere som har vært her minst ett år og ikke har begått tyverier eller vold. Ett års moratorium på tilbakesendelser burde være et minste krav.

Forslag 12. Det er en skam at vi har lukkede interneringsleirer for innvandrere. Hvor mange mennesker må til for å få revet ned interneringsleiren på Trandum? Og hvor mange er villige til å gå i fengsel for å blokkere og eller rive ned leiren? Stedet ser ut til å ha blitt bygget av Tyskerne under krigen og det er synd at det nå er kommet til heder og verdighet igjen. Etter å ha gått rundt leiren, sett på de høye dobble piggtråd gjerdene, den masssive tv overvåkingen og alle lyskasterne, kunne jeg ikke unngå å tenke at dette er ikke et asylmottak eller utlendingsinternat. La oss kalle en spade en spade, dette er en konsentrasjonsleir som gutta på skauen ville ha sprengt seg inn i og reddet fangene ut fra, under krigen.

Forslag 13. Maria, du kan alltids melde deg inn i Arbeiderpartiet, LO og AUF. Litt rart at ikke LO har sett potensialet som ligger i å organisere papirløse innvandrere? Med sitt pågangsmot vil du sikkert stige raskt i gradene i AUF. Tviler på at Stoltenberg vil splitte partiet ved å utvise en mulig fremtidig arvtager. :-)

Stoltenberg har muligheten til å snu situasjonen til sin fordel, å gjøre det beste ut av situasjonen, hvis noen kunne verve deg som medlem av partiet hans. På den annen side: jeg forstår deg hvis du ikke engang vil ta i Arbeiderpartiet med en illtang.

Forslag 13b. Jens Stoltenberg brukte å bo oppe i Jansbergveien nær Sognsvann, nå bor han vel på kort sikt, også i statsminister boligen bak slottet. Burde vi ikke lage telt leir begge steder, og la ham gå spissrotgang hver gang han skal hjem å sove? La oss spørre Jens: Hei Jens, har du sluttet med overgep mot kvinner og barn? Ja eller nei Jens?

Forslag 14. I siste instans er et mistillitsforslag til regjeringen det som kan stoppe en utvisning eller sikre at du raskt blir invitert tilbake. Kanskje er løsningen at du melder deg inn i Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti eller endog FRP. Disse partiene stiller sikkert gladelig mistillitsforslag i stortinget til den sittende regjering, særlig nå som SV kan tenkes å være med på å felle Arbeiderpartiet. De har jo gjort det før de, dengang de het SF.

Om Stoltenberg står på sitt, kanskje vi kan få noen SV representanter til å stemme sammen med de borgelige partiene for et mistillitsforslag slik at regjeringen må gå. :-)

Alt som skal for å redde Maria er at Venstre stiller et mistillitsforslag i Stortinget og at de borgelige partiene og minst 1 representant fra SV stemmer for mistillitsforslaget. Kan vi håpe på at det er en fra SV som er lei av å spise kameler og ikke lenger vil selge sjela si? På tidlig seksti tallet felte de borgerlige og Sosialistisk Folkeparties ene representant Gerhardsen regjeringen. Det ble en kortvarig Lyng regjering uten flertall i Stortinget. Men de borgerlige vant neste stortingsvalg.

Om de borgerlige og en fra SV nå feller regjeringen, så er det mye som tilsier at SV vil være sjeleglade for å komme ut av tvangstrøyen, og sikkert vil få mere støtte ved neste kommune og stortingsvalg om de slipper å sitte i regjering og spise flere kameler frem til disse valgene. Med andre ord en borgerlig regjering med stilltiende støtte fra SV vil nok sitte trygt frem til neste valg, enda mere om vi skal tro Ola Borten Moes støtte til den borgerlige fløy.

Et regjeringsskifte nå kan faktisk bli redningen som hindrer SV, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre fra å bli nærmest utradert i 2013. Da får vi bare håpe at Høyre og FRP er villige til å prøve seg i regjering allerede nå :-) Forslaget ovenfor gikk ut til 300 norske politikere heri til alle stortingrepresentantene den 18/1-2011, dagen før stortingets spørretime.

Sp og SV synes enten å ha fått munnkurv, eller å ha valgt selvpålagt munnkurv under spørretimen i stortinget, og landet styres nå de facto av arbeiderpartiet med høylydt støtte fra FRP,  ihvertfall inntil meningsmålingene begynner å skremme vettet av dem. Frp har jo mange tidligere Ap velgere som nå ikke behøver å stemme Frp lenger :-)

Det tryggeste er nok å sikre oss at AP og Frp ikke igjen får flertall sammen ved neste stortingsvalg i 2013.

Forslag 15. La oss gi Maria Amelie, Nansen prisen for langt arbeid for verdens flykninger. Det er millioner av papirløse i EU, i USA og i mange andre land. Det i over 8 år å ha slått et slag for de papirløses rettigheter må da sies å være en lang og viktig innsatts for verdens flyktninger? Og innsattsen er jo ikke på langt nær over. Med den støtten hun har fått kan hun jo sette opp et senter a la Bondeviks, og gjøre en livslang levevei ut av sin kamp for de papirløse.

Og la nå i mellom tiden Maria umiddelbart få tilbake mobilen sin og data maskinen sin, slik at hun kan få forsvare seg mot de myndighetene som så grovt har krenket hennes rettigheter, rettsikkerhet og rett til å forsvare seg.

Forslag 16. Istedenfor å frykte innvandring, la oss isteden utnytte den som ressurs.

Til de som er redd for at mongolske horder eller millionvis av asylsøkere skal komme til Norge om vi åpner for fri arbeidsinnvandring, så er løsningen å bygge et par Hong Kong lignende frihavner langs kysten i takt med etterspørselen. Bedre å investere oljepengene på slik nasjonal infrastruktur, enn å fortsette å risikere dem på utenlandske aksjer, obiligasjoner og eiendommer.

(Dessuten, kinesiske piker er veldig søte, jeg har alt vært forelsket i 2 av dem i årenes løp :-) Det samme kan sies om palestinske og jødiske piker også, jeg har dated begge deler. Kjenner også et par piker fra Kaukasus. Er ikke farlige de heller :-)

Forslag 17. For å bygge internasjonale frihavner trenger vi ikke  bare plantegninger men også en grunnlov som sikrer at de som flytter inn, ikke stenger grensene bak seg. Jeg har her et utkast til innledning for en slik grunnlov:

Preamble for free port charter.

I hold these truths to be verifiable:
that all human beings have the same universal inalienable rights,- of which the highest is to pursue for oneself, in this order of priority: happiness furthermost into the future, of the highest kind and the most consistently inbetween,- by means of ones own life, in entrepreneurial liberty, through the pursuit of separately owned private property, and among equally free men and women, everywhere, and independent of race, colour, place of birth, nationality, religion, age, illness or other minority status or handicap.

La meg også sitere fra avslutningen på den frihavnskonstitusjonen jeg arbeider på:

Pledge and signature:
To this end I pledge my life and sacred honour, to develop a still larger federation of freeports, where others like me but also my opponents, in liberty from one another, each freely can work and reside, and do ones best, by honest right’s respecting means, to reach the longest life and the highest levels of happiness for oneself and those one cares about,- and without blocking similar heights for others,- and (there) fail in pain or succeed in joy solely as a function of ones own efforts or lack of such.

Konklusjon:

La oss innrømme det: Innvandrer motstanden de siste årene har vært basert på en redsel for at innvandrere er en byrde som vil redusere velstanden til oss som allerede er her. Og så kommer Maria som ikke er en byrde, men en ressurs, og plutselig stemmer ikke kartet vårt med terrenget. Magefølelsen mot innvandrere er ikke der for folk flest når det gjelder Maria. Fikk vi flere slike innvandrere så ville vel også Fremskrittspartiet bli for innvandring, de er jo tross alt et populistisk parti som prøver å mene det samme som folk flest :-)

Begrunnelse for hvorfor Maria har en rett til å være her:

Kortversjon:

-Det høyeste mål et menneske kan ha for seg selv er et langt og lykkelig liv.
-For drastisk å øke både maksimal og gjennomsnittlig levealder, og for å gjøre et langt og lykkelig liv tilgjengelig til en pris folk flest har råd til, må det enormt mye verdi skapning til.
-Historisk har vi best maksimert og logisk kan vi best maksimere verdier ved å respektere næringsfrihet også kalt laissez-faire kapitalisme.
-Reisefrihet, avtalefrihet, talefrihet og rettsikkerhet er viktige deler av næringsfrihet.
-Livsforlengelse og næringsfrihet går hånd i hånd. Kun ved å respektere næringsfrihet og reisefrihet som universelle menneskerettigheter kan vi raskt drastisk øke maksimal og gjennomnsnittlig levealder.
-For å nå høye mål må man langs veien respektere målet, selv der dette innebærer sivil ulydighet mot de proteksjonistiske myndigheter som motsetter seg dette.

Men før vi griper til sivil ulydighet on a grand scale, la oss prøve den beste løsningen først:

Den enkleste vei ut av uføret for alle parter er om vi alle samler oss om å la høydepunktet i Nansen året være et generelt amnesti til alle de papirløse innvandrere som hadde kommet til landet før den 1/1-2011 og som ikke er funnet skyldige i vold, tyveri eller narkotia relaterte forbrytelser.

Og la oss deretter samle oss om å bygge en federasjon av nye kompakte frihavner langs kysten, og ellers i verden, trygge havner med konstitusjonelt beskyttet frihet, nye ekspanderende bystater med frihet, og rettsikkerhet for alle. Each freeport  a beacon of liberty.

Lenge leve Nansen, Maria og den norske forståelsen for frihet, utferdstrang og rettsikkerheten som menneskerett.

Maria, la meg vite om disse forslagene nådde deg.

Vennlig hilsen,
Trygve Bauge,
22 14 80 78,
trygve@bauge.com

Ps. Jeg er født i Norge og norsk statsborger, men jeg bodde 14 år i Usa uten pass og visum (fra 1980-1994), så jeg vet akkurat hvordan du har det nå.

Jeg her i mange år arbeidet på et utkast til en grunnlov som forsvarer næringsfrihet heri reisefrihet og rettsikkerhet som universelle menneskerettigheter, og er mer enn villig til å begrunne og forsvare alle mine forslag gjerne på engelsk,- i et forum mer egnet til å gå i dybden hva gjelder filosfiske, moralske, rettslige, politiske og økonomiske argumenter.

Vil dere se noen av mine artikler som forsvarer full reisefrihet, så finnes endel av disse på min webside www.trygve.bauge.com For en bedre utdyping av ideene over henviser jeg også til mine notater under «Trygve Bauge» og «Trygve Bauge article archieve» på Facebook.

Se også «Kong Harald, vi ber deg benåde Maria Amelie & gi henne statsborgerskap

Facebook gruppen Sett Maria Amelie fri har nå ca 100.000 (hundre tusen) medlemmer

The above article is copyrighted 2011 by Trygve Bredo Bauge, all rights reserved. Permission to quote freely is granted as long as the source is mentioned. The preamble & pledge might be quoted for noncommercial purposes if copyright is included. (Otherwise contact the author for permission to quote.)

From → Politikk, Strategi

Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: