Gå til innhold

Mind Control i Norge

juli 11, 2007

mind-controlDen beste måten å beskytte seg mot manipulasjon av vår underbevissthet, er å lære om hvordan den fungerer.

Kommunikasjonsmetoder med folks underbevissthet er godt utviklet av kommunikasjonseksperter. Ved hjelp av disse metodene mottar og responderer mennesker på informasjon og instruksjoner, uten å være bevisste på hva som skjer med dem selv.

Skummelt? Slapp av dette har foregått hele tiden og du er blitt så vant til det at du ikke klarer å forestille deg noe annet enn det. Underbevisst kommunikasjon praktiseres på oss daglig gjennom media, politikere, i vårt arbeid og mye mer.

De som tjener på tradisjonell underbevisst kommunikasjon har aldri nøyd seg med det. Bak den offentlige fasaden har myndighetene drevet et «kappløp om hjernen» vår, også her i Norge. Det er blitt utført forferdelige eksperimenter både innenfor helsevesenet og militære, ifølge flere kilder. Dette skjer i et land hvor politikerne framstiller Norge som et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter.

Hvorfor og med hvilke mål har disse prosjektene blitt satt igang? Hva skjer om vi ikke lenger har noe som heter frihet, verken mental eller materielt? Hva hender når noen få mennesker eier en teknologi som kan fjernstyre folks hjerner?
Vi har intervjuet Gina Rydland om hennes research prosjekt i mind control.

Gina Rydland er ideskaperen og driveren av Uproot Media. Hun er journalist og helsearbeider. I sitt arbeide som frilans journalist møtte hun ofre for mind control. Det hun så og fikk vite førte til at hun startet et research prosjekt som arbeider med å finne ut mest mulig om ulovlige eksperimenter på mennesker og avanserte mind control systemer. www.irieh.net

«Mind Control er etter min mening et av de farligste våpen militæret noen gang har utviklet. Vi snakker da ikke om hjernekontroll i form av mediepropaganda og alle de kjente metodene for å påvirke massene. Men om svært avansert høyteknologi som gir skremmende muligheter for direkte overvåking og kontroll av den menneskelige hjerne og kropp.»

«Prosjektene som teknologien utvikles i er ulovlige og folket har intet innsyn. De sorte vitenskapelige prosjektene opererer parallelt med den offentlige vitenskapelige forskningen. Det er to adskilte seksjoner, men styrt av samme enhet!»
– Gina Rydland
————————–

Intervjuet:

HYPNOSENYTT: Kan du gi oss en beskrivelse av prosjektet?

Gina: Vår research er helt i startfasen. Vi mottar ingen støtte fra myndigheter eller organisasjoner og selv arbeider jeg til daglig som hjelpepleier ved et sykehjem og som frilans journalist. Målet med prosjektet er å forsøke å finne ut mest mulig om ulovlige eksperimenter gjort på mennesker og avanserte overvåknings og mind control systemer. Mange ofre for de ulovlige eksperimentene har fått sine liv ødelagt. Vi ønsker å bidra til at deres historie og kunnskap får komme fram i lyset. Vi håper at det arbeidet vi gjør vil være med på å øke kunnskapen og forståelsen både for hva mind control er og for ofrenes situasjon.

I utlandet har man diskutert mind control en god stund, i Norge har det vært svært stille omkring emnet. Den eneste større dokumentasjonen i Norge som vi vet om, er TV 2 Rikets Tilstand sin dokumentar «Kappløpet om hjernen». Den ble sendt å TV 2, 22.11.2000 og omhandler sorte prosjekter godkjent av myndighetene. Dokumentaren viser det som ble gjort i startfasen av eksperimenteringen med hjernekontroll her i Norge. Dokumentasjonen er svært god og beviser klart og tydelig og uten tvil, forbindelsene og samarbeidet mellom norske styresmakter, rike mennesker, militæret og industrien, etterretningstjenestene som f.eks.: CIA (Central Intelligence Agency) og helsemyndighetene både i Norge og USA. Om folk går til web siden vår www.irieh.net/mcnorge.html  finner de link og henvisninger til dokumentaren.

HYPNOSENYTT: Hva er mind control og hva er målet?

Gina: Som dokumentaren til TV 2 viser er målet direkte og full kontroll over den menneskelige vilje og hjerne. Mind control går ut på å styre, manipulere og kontrollere hjernen og kroppens elektriske impulser og «byggesteiner».
Kapitalkreftene som styrer og bevilger penger til de sorte, militære prosjektene vil, om de lykkes, kunne ha full kontroll over individet og massene med denne teknologien. Når man begynner å tenke på hvilke konsekvenser og dimensjoner dette kan få skjønner man hvor viktig det er at folk undersøker og informerer seg selv om denne høyteknologien. En global og fullt operativ kontrollmetode av slik art vil være svært vanskelig å sloss imot for grasrota når den først er på plass. Informasjon og kunnskap er vårt viktigste våpen mot et slikt kontroll tyranni! Og kunnskapen må vi tilegne oss FØR mind control systemet er 100 % funksjonibelt! Det haster, for ifølge kilder har uttestingen og utvidelsen av dette systemet økt kraftig. Det merker man også på antall ofre som stadig henvender seg.

HYPNOSENYTT: Hvordan innføres/utøves mind control?

Gina: Fra Uproot Medias radioprogram: Mind Control:

http://www.uprootmedia.org/shows.html
:
Alle funksjoner i hjernen og kroppen vår blir styrt gjennom elektriske signaler som går an å forandre og etterape om man vet hvordan man skal dekode signalene og gjenskape prosessene.

Hver eneste tanke, ord, reaksjon, visuell opplevelse, følelse, bevissthetsnivå, og hva du gjør, skaper elektriske bølger som sendes ut og som kan dekodes, avleses og kopieres.
Elektromagnetiske beskjeder kan sendes kodet som signaler til nervesystemet og innvirke på en persons evne til å prestere. Friske mennesker kan få tilsendt bilder, høre stemmer, lyder, få hallusinasjoner, få forsterket eller forminsket følelser som sinne, aggresjon, lyst og glede. Det kan sendes frekvenser som skaper depresjon, angst og selvmordstanker. Også trang til å myrde et annet menneske kan skapes i en frisk person. Og da skjønner man hvor lett det vil være å påvirke et menneske som allerede er sykt.

Man kan også få kroppsdeler til å bevege seg, skape hjerteflimmer, kvalme, hodepine, mentale forvirringstilstander og bevissthetsendringer. Siden de har full kontroll over kropps og hjernefunksjoner kan de også eksempelvis forårsake hjerteinfarkt og blodpropp med døden til følge.

Hver og en av oss har en unik bioelektrisk frekvens i hjernen vår, akkurat som vi har et unikt fingeravtrykk. Den bioelektriske signaturen kan skannes og leses av myndighetene ved hjelp av supercomputere og satellitter. Det gjør det mulig for dem til enhver tid å vite hvem du er, hvor du er, hva du gjør, sier og tenker. Og hvordan din mentale og fysiske tilstand er.

I begynnelsen var det nødvendig å benytte chip implantater og nanoteknologi som kommuniserte med satellittene og supercomputerne, nå er systemene så avanserte at man ikke trenger noen av delene. Men ifølge kilder har det trådløse systemet svakheter som gjør at forsøkene på å manipulere ofrenes hjerner ikke alltid lykkes 100 %. Dette er en god nyhet for ofrene og for de som vil arbeide med å få ut informasjon om det som foregår!

HYPNOSENYTT: Har du klart å finne fram til viktige og avgjørende dokumentasjon?

Gina: Prosjektet er nystartet og vi har mye research arbeide å gjøre enda. Det som er vanskelig når man skal innhente dokumenter er at de befinner seg innelåst på steder man aldri vil få tilgang. Derfor er det så viktig å ha en god og bred kontaktflate blant mennesker som har kunnskap om ulike sider ved mind control.

Gode kilder kan være ofre, journalister, mennesker som har jobbet i sorte prosjekter, militærpersonell og etterretningsfolk. All informasjon må gås nøye igjennom med kritiske øyne. Ja, vi har kontakter som sitter inne med avgjørende informasjon. Det er også når man begynner å nærme seg sentrale opplysninger at man må begynne å være på tå-hev, for det er da de som styrer de ulovlige prosjektene begynner å følge med.

HYPNOSENYTT: Har du møtt noen hindringer eller sabotasjer fra de som føler seg truet av eventuelle avsløringer?

Gina: Vi har hatt perioder hvor telefonen har vært avlyttet. Vi har hatt ex-militære utenfor huset og trusler om hendige bil-ulykker. Det siste i rekken av trusler er å påføre meg kreft ved hjelp av frekvensvåpen.

Men det nytter ikke å bli redd, da har man tapt før man har kommet ordentlig igang. Jeg mener at det er så viktig at folk får vite om mind control systemet og den faren det representerer for folks frihet, at det ikke finnes noe annet alternativ enn å fortsette!
Når dette er sagt ønsker jeg å si at det også finnes folk som ønsker å få informasjon ut! Det finnes mange flotte og modige mennesker der ute! Alt er heldigvis ikke bare mørke!

HYPNOSENYTT: Dere har snakket med mennesker som er blitt ofre for sorte prosjekter. Hvor belastet er de fysisk og psykisk?

Gina: Det er veldig forskjellig avhengig av hvilken type ulovlige eksperimenter de er blitt utsatt for. Noen klarer å beholde jobben og ha et normalt liv. Andre er fullstendig ødelagte og lever i et fysisk og mentalt fengsel som ikke kan beskrives som annet enn et daglig helvete. Mange blir aldri seg selv igjen. I tillegg sliter de med at folk flest og helsevesenet ikke forstår hva som foregår. Mange stemples som mentalt syke, dette ser vi som overgrep nummer 2.

HYPNOSENYTT: Hvor stor motivasjon finnes det blant kontaktene dine for å offentliggjøre kunnskapene de har om mind control systemet?

Gina: Motivasjonen er stor hos flere parter. Men det vanskeligste er å få ut dokumentasjon fra etterretningsfolk som sitter på virkelig heit informasjon. Du kan godt få se og lese dokumenter, men du får ikke med deg en kopi av dem. Dette er et enormt problem for oss som vil ha all informasjon ut.

HYPNOSENYTT: Hvilke kapitalkrefter finansierer og styrer disse ulovlige sorte prosjektene?

Gina: Det er ingen tvil om at for å være i stand til å drive prosjektene og i tillegg klare å holde ting såpass hemmelig som de gjør, må de som står bak ha ubegrenset tilgang til kapital og makt. Navn på personer vet vi ikke med sikkerhet, men dette er en av de tingene vi ønsker å finne ut av. Dette er også desidert det vanskeligste og farligste å grave i. For disse personene og selskapene er bærebjelkene til de sorte prosjektene. Uten de rike ville ikke disse prosjektene kunne funnet sted.

HYPNOSENYTT: Finnes det et eget nettverk for å bekjempe slike svarte prosjekter?

Gina: Vi holder på å bygge et nettverk nå og vi oppfordrer alle engasjerte mennesker uansett kunnskapsnivå om å ta kontakt med oss via web siden. Vi trenger så mange mennesker som mulig til å hjelpe oss! Er det noe folk lurer på etter å ha lest dette intervjuet så ta gjerne kontakt med oss. Vi kan ikke love at vi rekker å svare på absolutt alle spørsmål, men vi gjør det beste vi kan for å svare flest mulig raskest mulig. Vi kan heller ikke gi svar på alt, fordi vi ikke vet alt. Det er derfor vi har satt i gang et research prosjekt som vi håper.

Kilde: Andrini.no.

Reklamer

From → Konspirasjon

7 kommentarer
 1. Mind Control blir mer og mer interessant. Takk for informasjonen. Har lest litt tidligere av det Gina har skrevet:)

  Mvh. Odd Inge

  Liker

 2. Gina er modig og fortjener honør for innsatsen. Det burde være tonnevis av info å ta tak i rundt mindcontrol i Norge – alt er stonewalled av myndigheter og media. Det er skremmende se hvor langt de er kommet. At HAARP har avdeling i Tromsø tar kaka.

  Jeg synes også Gina er heroisk som prøver å starte et transhumanistisk miljø i Norge. Et land hvor kristenkonservative forbyr embryonal stamcelle-forskning. Go Gina! :)

  Liker

 3. Nils permalink

  Jeg foreslår el-sjokk-behandling!

  Liker

 4. Anne permalink

  Hvis man blir utsatt for Mind Control, hva kan man gjøre for å få stoppet/ fjernet det? Finnes det en måte å finne ut om man virkelig blir utsatt for Mind Control?

  Liker

 5. Anonym permalink

  At slikt foregår i lille Norge anno 2018 er helt forkastelig! Man kan jo spørre seg hva slags «mennesker» det er som utfører slikt på andre mennesker. De må jo ha en alvorlig personlighetsforstyrrelse i tillegg til psykopati. Når man er så iskald og sadistisk og er totalt blottet for medmenneskelighet og samvittighet, så er det rart at ikke andre i øverste myndighet reager og gjør noe med dette. Det være seg Pst, Justis og beredskapsdepartementet, regjeringen osv… Det må jo jobbe normale mennesker der også.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: